Za antisemitské postoje mezi muslimskou mládeží v Německu může rostoucí ‚islamofobie‘,

MULTIKULTURALISMUS, Terorismus

Za antisemitské postoje mezi muslimskou mládeží v Německu může rostoucí ‚islamofobie‘, objevila studie daňovými poplatníky financovaných „expertů“.

Zjištění tohoto tříletého projektu zaměřeného a řešícího anti-semitismus u muslimských žáků v německých školách byla v pondělí publikována ve zprávě oznámené Spolkovou agenturou pro vzdělávání občanů (FACE), která se nazývá ‚Pryč s extremismem – zvýšení svéprávnosti místo antisemitismu‘.

Během tohoto tříletého projektu „experti“ z Federace liberálního islámu a Ibis institutu pro interdisciplinární poradenství a mezikulturní semináře pracovali ve školách na programu zaměřujícím se na to, aby „vrhl světlo na antisemitské postoje mezi mládeží vyznávající muslimskou víru a odvedl je od nich s cílem zvýšit jejich svéprávnosti a podpořit jejich pochopení vlastní nezávislosti a autonomie jakožto součásti německé společnosti.“

Tento program financovaný německým Spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky (BAMF) proběhl jako pilotní ve školách v Dinslakenu a v Duisburgu s výhledem, že pak se rozjede ve velkém počtu škol po celé zemi.

Podle této 178 stránkové zprávy je to ta tzv. islamofobie v Německu spolu s domnělými „hluboce traumatizujícími důsledky zážitků ze samých diskriminací a porušování práv,“ se kterou se v této zemi muslimové potýkají, co hraje v tom muslimském antisemitismu ohromné míře svoji roli.

Pedagogové by měli bojovat s „otázkou řešení antisemitských postojů“ u „adolescentních vyznavačů muslimské víry,“ z nichž mnozí byli „v důsledku islamofobie sami ponižováni a diskriminováni, jako s důsledkem islamofobie,“ když je přivedou k uvědomělosti o fungování jiných forem nepřátelství vůči různým skupinám,“ které mohou rozpoznat u jiných jako zaujímání „sociálně marginalizujících postojů.“

S tvrzením, že „mnozí členové německé muslimské menšiny si pro své teorie hledají ještě menší menšiny jako obětního beránka za jejich vlastní diskriminaci,“ o čemž konstatují, že „se těm teenagerům v hlavě rozsvítí a plně pochopí tu rozporuplnost svých vlastních postojů teprve, když jim dojde, že jejich vlastní menšina je v podobné pozici obětí jako Židé.“

„Přijmou-li toto hledisko, tak začnou s podobným procesem solidarity, jaké zaujímají takové organizace za židovskou komunitu,“ tvrdí zpráva, ač zdůrazňuje, že učitelé by měli používat jen „citlivé a uvědomělé“ formulace, když budou na mládež působit vysvětlováním, že Německo je vlastně „národem imigrantů“, kdy žádné rozlišování mezi „Němci“ a „muslimy“ nepřipadá v úvahu.

Navíc k islamofobii si tato studie všímá i „jasných vazeb mezi fundamentalistickými náboženskými postoji a anti-semitismem“ a „tzv. kritičnosti k Izraeli a antisemitismem mezi muslimskou mládeží,“ kdy podstata toho, jak říkají, pramení z „představ o muslimské nebo etnické kolektivní identitě.“

TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty

VIRGINIA HALE

3 Apr 2019

Zdroj: https://www.breitbart.com/europe/2019/04/03/germany-islamophobia-anti-semitism/

 

0 0 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments