Volební programy politických stran a redukce CO2 v ČR

Nezařazené

ČSSD: Vytvoříme legislativní předpoklady pro to, aby se snížily emise skleníkových plynů a dalších škodlivých látek minimálně o 50 procent do roku 2050.

Skupina Evropských socialistů, které jsou ČSSD členem, jde podstatně dále a plánuje ve svém programu Nového světového řádu zredukovat emise CO2 o 80-95 procent do roku 2050.

ODS: Za nejlepší cestu považujeme adaptaci – přípravu na zvládání jevů, které změna klimatu způsobuje – období sucha, náhlé povodně, obecně jiný koloběh vody v krajině, eroze půdy a další. Nemusíme bojovat za ochranu klimatu, musíme dělat pouze to, co je věcně rozumné a ekonomicky únosné pro naše občany.

KDU-ČSL: Jsme pro přijetí účinnější legislativy, která zabezpečí průběžné a dlouhodobé snižování emisí oxidu uhličitého.

TOP 09: Podporujeme odpovědné přístupy a chování ve věci politiky změny klimatu v národním i mezinárodním měřítku, s ohledem na neúměrně vysokou energetickou náročnost a s tím spojené vysoké emise skleníkových plynů České republiky v mezinárodním srovnání.
(zdroj: aktualne.cz)

Strana svobodných občanů

Ochrana životního prostředí musí být zajištěna především na lokální úrovni, nikoli na celoevropské nebo dokonce světové úrovni. Svobodní proto budou prosazovat odklon od současného trendu schůzovat nad „globálními výzvami“ a budou požadovat řešení škod na životním prostředí na té úrovni, na které jej občané pociťují, tedy v jejich okolí.

Emisní povolenky a další podobné nápady způsobují jen přesouvání výroby a pracovních míst ze zemí, které emisní povolenky praktikují do ostatních zemí, kde pak dochází k o to intenzivnějšímu poškozování přírody. Globální emise se však nezmění.

Ochrana přírody a hospodářský rozvoj nejsou v protikladu. Modernější technologie, které jsou produktem nepokřivené tržní soutěže, přirozeně šetří energii. Svobodní odmítají ideologie, podle kterých je hospodářský rozvoj a ochrana přírody v protikladu a podle kterých je třeba růst bohatství lidí omezovat. V tomto smyslu se ideologie environmentalistů neliší od marxistického nároku na neomylnost.

Neškodné emise CO 2

Celý svět dnes omezuje ochranu životního prostředí na jediné téma – boj s emisemi CO 2 z důvodu klimatických změn. Oxid uhličitý je sloučenina biogenních prvků, tedy sloučenina nezbytná pro životní cyklus organismů. V historii života na Zemi se vyskytoval v mnohem vyšších koncentracích a nikdy to nemělo žádné fatální důsledky na život na planetě, ba právě naopak. Svobodní cítí potřebu zaměřit se na skutečnou ochranu životního prostředí a emise CO 2 kontrolovat tam, kde vznikají externality a jsou jimi poškozovány práva nebo majetky jiných občanů.

Už žádné zdražování energií

Svobodní odmítají nesmysly, které pod záminkou ochrany přírody mají naprosto opačný vliv, jako je politika povinného přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty, které zdražuje potraviny a způsobuje nedostatek základních životních potřeb v chudých zemích. Jiným příkladem je zákaz neškodných žárovek ve prospěch zářivek obsahujících jedovaté látky či ‚chov kůrovce‘ na Šumavě. Jednání, které vychází z osobního přesvědčení o prospěšnosti péče o životní prostředí je mnohem účinnější než státní regulace.

V posledních měsících na polích rostou sluneční elektrárny jako houby po dešti. Svobodní budou prosazovat zrušení dotací na energii z takzvaných obnovitelných zdrojů. Česká republika není vhodnou lokalitou pro výrobu energie ze slunce, výroba je neefektivní a na postavení sluneční elektrárny padne více energie, než kolik za celou svoji životnost vytvoří. Navíc politika garantované výkupní ceny způsobuje velký růst cen energií, který zaplatí ze svých kapes všichni občané.

Více o řešení problému životního prostředí v programu Svobodných

Kam dál:

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
8 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments