Vatikánská Synoda o Amazonii navrhuje uznání ‚ekologických hříchů‘

Globální oteplování, NWO

ŘÍM – Účastníci Vatikánské synody o Amazonském regionu navrhli během svého druhého dne diskusí a úvah přidání „hříchů proti životnímu prostředí“ k seznamu tradičně uznávaných hříchů.

Otcové synody volali po „ekologické konverzi“, která umožní, aby lidé už konečně začali chápat „závažnost hříchů proti životnímu prostředí jako hřešení proti Bohu, proti svým bližním a proti budoucím generacím,“ ohlásily ve středu Vatican News.

„Z toho plyne potřeba tvorby a většího šíření takové teologické literatury, která bude zahrnovat ‚ekologické hříchy‘ spolu s tradičními hříchy,“ uvádí tato zpráva.

Pracovní dokument Amazonské synody předkládá celou problematiku obnovení Církve v tomto regionu z hlediska ekologismu, kdy navrhuje „Novou cestu pro Církev a pro Integrální ekologii.“

Církev, aby se stala „ještě více synodální“, tak musí naslouchat „lidem a zemi vstupem do kontaktu s bujnou realitou plného života a moudrosti Amazonie, ale i kontrastnosti,“ uvádí se v textu.

„Pokračuje nářkem vyprovokovaným zkázonosným odlesňováním a těžební činností a požaduje integrální ekologickou konverzi,“ uvádí zpráva.

Dokument zas a znova směřuje členy synody, aby bedlivě naslouchali pláči země a „konvertovali“.

„Tato agrese vůči takové vitální zóně Matky Země a jejím obyvatelům ohrožuje jejich úživnost, jejich kulturu a jejich spiritualitu,“ prohlašuje. „Rovněž má dopad na život veškerého lidstva, zvláště chudých, vyloučených, marginalizovaných a perzekuovaných. Tato současná situace naléhavě volá po integrální ekologické konverzi.“

„Kultura Amazonie, která integruje lidské bytosti s přírodou, zakládá nové měřítko k vybudování nového paradigmatu integrální ekologie,“ prohlašuje.

ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

THOMAS D. WILLIAMS, PH.D.

9 Oct 2019

Zdroj: https://www.breitbart.com/environment/2019/10/09/vatican-synod-amazon-proposes-recognition-ecological-sins/

Sdílejte přátelům

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments