V roce 2019 Švédsko zatím vybavilo 89 000 povolení k pobytu

Migrace, MULTIKULTURALISMUS

By Arthur Lyons 14 October 2019

I přes dalekosáhlé důsledky, které tato země zažívá kvůli přijetí ohromného počtu migrantů, to vypadá, že imigrace do Švédska vůbec neochabuje. Podle nových statistik od Migrační rady udělila švédská vláda během prvních devíti měsíců roku 2019 89 000 povolení k pobytu.

Zpráva říká, že bylo vydáno 89 000 povolení k pobytu, 13 000 jich dali tzv. ‚žadatelům o azyl‘ včetně 3 700 uprchlíků přerozdělených podle kvót, 2 300 migrantů, kteří přicestovali podle Zákona o vysokém školství a 2 100 migrantů s tzv. ‚požadavky na alternativní ochranu.‘

Skoro 23 000 povolení k pobytu bylo vydáno příbuzným migrantů, kteří už ve Švédsku žijí, zatímco dalších 34 000 povolení bylo vydáno migrantům, kteří přišli do Švédska za prací.

V posledních letech zvláště ve Švédsku narostl jev známý jako ‚řetězová migrace‘.

V roce 2018 obdrželo ve Švédsku povolení k pobytu 15 400 příbuzných migrantů s pracovním povolením. O desetiletí dříve bylo odpovídající číslo pouhých 3 600. Příbuzní migrantů nyní představují 42 procent celkové migrace pracovních sil přicházejících ze zemí mimo EU. O desetiletí dříve bylo to samé číslo pouze 17 procent, hlásí Sverige Radio.

Podobně jako v jiných Západních zemích ti, kdo ve Švédsku obdrželi pracovní povolení, mohou přivést svoji bezprostřední rodinu, aby také ve Švédsku přebývala a žila.

Většina příbuzných švédských migrantů přichází z Iráku a ze Sýrie.

Pokud budou imigranti proudit stejným tempem, tak se počet švédskou vládou udělených povolení k pobytu očekává, že do konce roku dosáhne 120 000 – tedy jedno z až dosud nejvyšších čísel.

Je třeba uvést, že tato čísla zahrnují pouze rozhodnutí o udělení napoprvé. Znamená to, že ti, kdo už mají dočasné povolení k pobytu, k němuž se udělilo prodloužení, v tom zahrnuti nejsou. Pokud by se přidala prodloužení povolení, tak by tato čísla byla daleko vyšší.

V roce 2018 bylo uděleno 132 696 povolení k pobytu.

Tips? Follow Arthur Lyons

Zdroj: https://voiceofeurope.com/2019/10/sweden-89000-new-residence-permits-handed-out-in-2019/

Sdílejte přátelům

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na