„V Evropě nejspíš bude podnormálně studené léto 2021,“ ukazuje Haleho sluneční cyklus

Globální oteplování, NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY, NWO

Až dosud v letošním roce zažívala většina Evropy chladné a vlhké počasí. Asi je to spojeno se slunečními cykly.

Pojednání Dr. Ludgera Laurenze v Die kalte Sonne se zabývá vztahy mezi sluneční aktivitou a trendy počasí a domnívá se, že toto léto budou teploty o 1,5°C nižší.

Existuje řady vědeckých názorů na dopad sluneční aktivity na počasí a klima, které se liší a vzájemně si odporují. Např. nová publika Laemon et al. poskytuje důležitý stavební bloky k odhalení vlivu slunce.

Vliv slunce je v historických datech o klimatu doložen

V publikaci Leamon et al se autoři zabývali 22letým Haleho slunečním cyklem a našli, že je možné zachytit a doložit vliv slunce na data o historickém klimatu (od povrchových teplot tropického oceánu přes sluneční svit až po data o srážkách) a udělat kvantitativní výkazy o vlivu sluneční aktivity na data o počasí.

Zimní teploty v Norsku a slunce: „vysoce statisticky významné“

„Použijeme-li porovnání v letech mezi Haleho cykly je korelace mezi 22letým Haleho cyklem Slunce a trendem zimních teplot v polární noci v Norsku předvedena s vysokou statistickou významností,“ dodává Dr. Laurenz.

„Souběžně s trendem slunečního vlivu Haleho cyklů je také zřetelný index hodnot Severoatlantické a Arktické oscilace,“ uvádí Laurenz v dodatku. „Doklady o vlivu sluneční aktivity v polární noci ve Skandinávii ukazují, že změny ve sluneční aktivitě se promítají do teplot v blízkosti povrchu přes mechanismy posilování, jako jsou změny v cirkulačních vzorech Severoatlantické a Arktické oscilace.“

Role slunce ve vzorech počasí má značný význam a CO2 vůbec nepatří k hlavním řídícím parametrům.

Roku 2021 ve Střední Evropě studené léto?

Laurenz také říká, že za pomoci 22letého Haleho cyklu „lze demonstrovat, že současný jarní chlad ve Střední a Západní Evropě je ovlivněn sluneční aktivitou“ a že pro léto 2021 „lze očekávat dost nízké teploty, protože letní teploty v posledních 6 Haleho cyklech od roku 1900, zvláště v jedenáctém roce cyklu, který pokrývá rok 2021, bývá zákonitě o 1,5°C nižší než v cyklu během předchozích let.“

„Výhled na léto 2021 v Německu je z hlediska sluneční aktivity spíše ještě chladnější,“ píše Laurenz ve svém pojednání. „V posledních 6 Haleho cyklech od roku 1900 to nebyl jen duben, který byl v roce 11 Haleho cyklu podchlazený, co čehož patří i roku 2021, ale podchlazeno bývalo i léto, viz Obr.9“:

Obrázek 9: Trend zimních teplot v Německu během posledních šesti 22letých Haleho cyklů od roku 1903. Obrázek zdroj: Laurenz.

Laurenz se také podíval na Střední Anglii:

Teplotní trend z letošního léta bude napínavý. Spadnou letní teploty jen o 1,5°C v souladu se střední hodnotou, nebo spadnou teploty o 4°C, jako na Obrázku 8 s dubnovými teplotami ve Střední Anglii?

Obrázek 8: Poslední zakreslené 22leté Haleho cykly ukazují střední teplotu jako funkci Haleho cyklu v roce. Ty naznačují pro Anglii roku 2021 studené léto. Obrázek zdroj.  Laurenz.

Laurenz dále přidává:

V tomto článku byla předvedena statisticky významná korelace mezi sluneční aktivitou a teplotou. V příštím článku bude odhalen vztah mezi sluneční aktivitou a trváním slunečního svitu a srážkové aktivity v Německu a vznesena hypotéza, že výskyty sucha korelují se sluneční aktivitou stejně, jako korelovaly v posledních třech letech.“

Zdroje: 

  1. Robert J. Leamon et al. (Feb. 2021) Termination of Solar Cycles and Correlated Tropospheric Variability,  doi.org/10.1029/2020EA001223
  2. Ronan Connolly et al. (June 2021): How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate, Research in Astronomy and Astrophysics
  3. Laurenz L, Lüdecke H-J and Lüning S (2019), Influence of solar   activity   changes   on   European   rainfall,  Journal   of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 185 29–42,  doi.org/10.1016/j.jastp.2019.01.012
  4. Laurenz L, (2021): kaltesonne.de/hypothese-einfluss-der-sonnenaktivitaet-auf-den-regen-in-deutschland-viel-groesser-als-bisher-gedacht/#more-63293

By P Gosselin on 30. May 2021

Zdroj: https://notrickszone.com/2021/05/30/likelihood-of-a-sub-cooled-summer-for-europe-in-2021-hale-solar-cycle-suggests/

5 1 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments