Pokrokové médium London Times objevuje, že ty trapné genderové role jsou formou extremismu ve stylu ISIS

Cenzura a informační manipulace, NWO

‚Tradiční manželky‘ jsou srovnatelné s ISIS nevěstami.

London Times se stala jen posledním z mediálních kanálů, co nám podbízí, že ty trapné tradiční genderové role jsou nějakou formou extremismu, kdy ten článek tvrdí, že ty tzv. ‚tradiční manželky‘ jsou to samé jako „ISIS nevěsty“.

„Rostoucí internetová komunita žen odmítá feminismus ve prospěch podřízenosti mužům. Tato technika jejich zneužívání je radikalizuje podobně, jako ty, které jsou zneužívány, aby je pásli jako ISIS nevěsty,“ píše pokroková Julia Ebner.

Ebner pracuje pro Institut strategického dialogu (ISD), tj. mozkového trustu čili think tanku, který spolupracuje s národními vládami, s Googlem a s ostatními vlivnými institucemi, „aby v Británii bojovala s nenávistí a s extremismem.“

Ta přešla od boje za „svéprávnost“ žen k tomu, že ‚ženy, které přijaly svoji ženskost a svoji tradiční genderovou roli jsou stavěny na roveň nevěst ISIS teroristů.‘

Takže ženy, které se údajně rozhodly k podřízenosti mužům přijetím rámce tradičního manželství, teď už představují extremistické hnutí.

To není zdaleka první povídačka, že ‚tradiční manželka‘ je stavěna na roveň extremismu.

Sama sebe prohlašující za výzkumnici „anti-fašismu“ Becca Lewis reagovala na BBC pořad o ‚tradičních manželkách‘ tím, že tento pořad označila za „doslovnou propagandu bílé nadřazenosti.“

New York Times rovněž vydal článek tvrdící, že „ta videa o maminách jsou zkázonosnou formou bílého nacionalismu.“

A spolu s tím, že lidé jsou vybízeni, aby život prožili honičkou za prázdným promiskuitním sexem, tak matky jsou v celonárodní televizi zostouzeny za to, že chtějí pečovat o své manžely.

Snad nejlegračnější věcí na vší té hysterii je skutečnost, že ‚tradiční manželky‘ by podle nich měly být jen nějakým memem na Twitteru.

Avšak i na Západě existuje přeci jen maličká menšina lidí, kteří by chtěli zaujmout tradičnější genderové role, třebas založené i na víře, aby unikli tomu degenerovanému pekelnému prostředí moderňáctví, které vyvolalo tu rekordní výši depresí a sebevražednosti mezi mládeží.

A právě za to jsou démonizováni a stavěni na roveň skutečným teroristům.

Média vás nenávidí.

Paul Joseph Watson
PrisonPlanet.com
February 11, 2020

Zdroj: https://www.prisonplanet.com/london-times-says-embracing-traditional-gender-roles-is-a-form-of-isis-style-extremism.html

Sdílejte přátelům

Komentujte

  Subscribe  
Upozornit na