Papež František zlořečí „nehorázným požadavkům po nadměrné suverenitě“

NWO, Okultní spolky

Papež František odsuzuje ten trend směřující k národovectví, který zažehl „vznášení oněch nehorázných požadavků po nadměrné suverenitě.“

„Obecné dobro se přeci globalizovalo, a tak se k němu musí národy jen připojovat,“ řekl pontifik členům Pontifikální akademie sociálních věd, kteří se sešli na své výroční shromáždění tentokrát nazvané „Národ, stát, národní-stát“.

„Bohužel přímo před očima máme situace, v nichž některé národní státy řídí své vztahy v duchu odporu místo kolaborace,“ řekl papež. Mnoho napětí vzniká „z nadměrných požadavků po suverenitě ze strany států, a to často právě v těch oblastech, ve kterých už dávno nejsou schopny na obranu obecného dobra jednat efektivně.“

Breitbart.com hlásí:

Vlastenectví je sice dobrá věc, řekl František, může se ale zvrhnout, když „začne obsahovat vůči nějakým jiným výlučnost a nenávist, když se z něj stane konfliktní nacionalismus, který třeba staví i zdi, ve skutečnosti dokonce třebas obsahuje i rasismus či antisemitismus.“

Papež poukázal, že starost o národní suverenitu nabude deformované podoby, když země přestanou mít vítající postoj k migrantům.

„Církev s obavami sleduje, jako se to v mnoha částech světa v současnosti objevuje, kdy dochází k agresivitě vůči cizincům, zvláště imigrantům, stejně jako narůstá národovectví, které nedbá na obecné blaho,“ řekl.

V důsledku toho dochází „k ohrožení konsolidovaných forem mezinárodní součinnosti, podvrací to záměry mezinárodních organizací představujících prostor pro dialog a k shromažďování všech států v duchu vzájemné úcty a brání to dosahování podstatných rozvojových cílů jednohlasně schválených Spojenými národy,“ řekl.

Papež se uchýlil k tvrzení, že „ve způsobu, jakým ten který národ vítá migranty, se odhaluje jeho vize lidské důstojnosti a jeho vztah k lidstvu samotnému.“

„Je-li nějaká osoba nebo rodina nucena opustit svoji zemi, tak ji přeci musí plni lidskosti vítat,“ dodal.

„Žádný migrant,“ pokračoval František, „není přeci pro národ, který jej přijímá, ohrožením jeho kultury, zvyků a hodnot.“

Pontifik znovu opakoval svoji víru, že migrace je součástí lidské historie a formování národů a jejich neoddělitelným dílem.

„Všechny národy jsou jen výsledkem integrace četných po sobě přicházejících vln lidí nebo skupin přicházejících jako migranti a směřuje to k tomu, aby se národy staly obrazy lidské diverzity, přičemž je budou sjednocovat hodnoty, společné kulturní zdroje a zdravé zvyklosti,“ řekl.

Za současné situace, kdy tu máme globalizaci, „už nejsou národní státy samotné schopny zajišťovat obecné blaho svému obyvatelstvu. Obecné blaho se globalizovalo a národy se k němu pro své vlastní dobro musí jen připojovat,“ řekl.

František rovněž protlačoval myšlenku, že nadnárodní orgány by měly mít skutečné pravomoci nad národy, aby u nich mohly zasahovat do záležitostí se značnou globální významností, jako je klimatická změna.

„Jakmile se nadnárodní obecné blaho jasně identifikuje, tak je pak nezbytné, aby pro něj existoval speciálně pravomocný orgán, který se legálně a ve společné souhře ustanoví a bude pak moci to obecné blaho všude zařizovat,“ řekl. „Myslíme si, že jinak to nejde u těch ohromných výzev současnosti, jako je klimatická změna stejně, jako jsou nové formy otroctví a jako je mír.“

V některých případech mohou i skupiny sousedících států „posilovat svoji spolupráci, aby do ní vložily své úsilí o prosazení určitých funkcí a služeb za vzniku mezivládních institucí, které spravují jejich společné zájmy,“ řekl.

May 4, 2019 Sean Adl-Tabatabai

Zdroj: https://newspunch.com/pope-francis-denounces-excessive-demands-sovereignty/

 

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Boris
3 let před

je to blázon