Papež František slaví 1. výročí katolicko-muslimské úmluvy

NWO, Okultní spolky

ŘÍM – Papež František se v úterý v Abu Dhabi vyjádřil k prvnímu výročí této společné úmluvy výzvou „k budoucnosti bez nenávisti, zášti, extremismu a terorismu.“

„Vítám vás všechny přítomné a zvláště vítám všechny lidi, kteří s humanismem pomáhají svým chudým, nemocným, perzekuovaným a slabým bratrům a sestrám bez ohledu na jejich náboženství, barvu nebo rasu, k níž náleží,“ řekl papež ve video-poselství k účastníkům výroční ceremonie v Abu Dhabi.

„Před rokem jsme můj bratr Velký Imám Dr. Ahmed Al-Tayeb, imám z Al-Ahar a já podepsali dokument o lidském bratrství v milované metropoli Spojených arabských emirátů Abu Dhabi,“ prohlásil pontifik.

Tato „Deklarace o lidském bratrství pro světový mír a společný život,“ odsuzuje „činy vražd, exilů, terorismu a útlaku“ prováděné ve jménu Boha.

„Rozhodně prohlašujeme, že náboženství nesmí nikdy podněcovat k válce, nenávistným přístupům, nepřátelství a extremismu, ani nesmí podněcovat k násilí nebo k prolévání krve,“ uvádí se v tomto textu o téměř 3 000 slovech. „Taková tragická realita je důsledkem uchýlení se od náboženského učení.“

„Vyzýváme tudíž všechny dotčené, aby přestali náboženství používat k podněcování nenávisti, násilí, extremismu a slepého fanatismu a aby se zdrželi od zneužívání Božího jména k ospravedlnění činů vraždy, exilu, terorismu a útlaku,“ prohlásili tito dva vůdci.

Papež v úterý ve svém video-poselství oslavil toto první výročí toho, co nazýval „ohromnou událostí pro lidstvo,“ přičemž rovněž vyjádřil svoji naději „na lepší budoucnost lidstva, budoucnost bez nenávisti, zášti, extremismu a terorismu, v níž převáží hodnoty míru, lásky a bratrství.“

Dnes v den prvního výročí vyjadřuji svou vděčnost za podporu, jakou Spojené arabské emiráty nabídly pro práci Nejvyšší komise pro lidské bratrství.

František rovněž poděkoval Domu Abrahamiců za zřízení Ceny lidského bratrství, kdy řekl, že tím dojde povzbuzení „modelů ctnostných mužů a žen, kteří v tomto světě ztělesňují lásku prostřednictví činů a obětí provedených pro dobro ostatních bez ohledu na jejich odlišnou náboženskou nebo etnickou a kulturní náležitost.“

Ač mnozí deklaraci z Abu Dhabi dobře přijali, tak se rovněž dostala pod palbu prominentních teologů za údajné „zneuctění osobnosti Ježíše“ a za „podvracení samotného evangelia,“ jelikož se tím naznačuje, že existence plurality náboženství je boží vůlí zrovna tak, jako pluralita pohlaví, ras a jazyků, což je tvrzení odporující katolické víře.

V pasáži, která vyprovokovala největší poprask, se uvádí: „Pluralismu a diverzita náboženství, barev, pohlaví a jazyků je z vůle Boha v jeho moudrosti, s níž vytvořil lidské bytosti.“

THOMAS D. WILLIAMS, PH.D.

4 Feb 2020

Zdroj: https://www.breitbart.com/middle-east/2020/02/04/pope-francis-celebrates-1st-anniversary-of-catholic-muslim-accord/

0 0 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments