Papež František říká, že globální Sever dluží ekologické odškodné globálnímu Jihu

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NOVINKY, NWO, Odvážný nový svět

ŘÍM – Papež František ve čtvrtek finančníkům řekl, že musí pomoci vypočítat „ekologický dluh,“ který globální sever dluží globálnímu jihu.

Nemůžeme přehlížet „ekologický existující dluh, zvláště mezi globálním severem a jihem,“ uvedl pontifik v dopise účastníkům shromáždění Skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

„Máme ve skutečnosti dluh i k přírodě samotné,“ tvrdil papež, „stejně jako k lidem a zemím postiženým člověkem způsobenou ekologickou degradací a ztrátou biodiverzity.“

„Věřím, že finanční průmysl, který je uznáván pro svou velkou kreativitu, se v tomto smyslu ukáže být schopný vyvinout agilní mechanismus pro výpočet tohoto ekologického dluhu tak,“ pokračoval František, „aby ho rozvinuté země mohly platit a ne jen výrazně omezit svoji spotřebu neobnovitelné energie nebo pomáhat chudším zemím zavést politiky a programy trvale udržitelného rozvoje, ale také aby pokryly náklady na inovace k tomuto účelu potřebné.“

Papež v tomto dopise uvedl, že odpovídá na pozvání, aby promluvil k účastníkům Jarního shromáždění těchto finančních skupin roku 2021.

Papež, stejně jako to to činil při jiných příležitostech, také vyzval k novému modelu globální ekonomiky, takovému, který nabídne „nové, inkluzivnější a trvale udržitelnější řešení na podporu reálné ekonomiky, aby pomohl lidem a komunitám dosáhnout jejich nejhlubších aspirací a univerzálního obecného blaha.“

Zotavení z koronavirové pandemie „se nemůže omezovat na návrat k nerovnému a nikoliv trvale udržitelnému modelu ekonomického a sociálního života, v němž nepatrná menšina populace světa vlastní polovinu jeho bohatství,“ vyhlásil.

Přes všechno to hluboké přesvědčení, že všichni muži a ženy jsou stvořeni rovní, řekl František, „je mnoho našich bratrů a sester v lidské rodině, zvláště těch na okraji společnosti, v podstatě vyloučeno z finančního světa.“

„Jako experti ve financích a ekonomii dobře víte, že důvěra ve zrození do vzájemné provázanosti mezi lidmi je základním kamenem všech vztahů včetně finančních vztahů,“ řekl, když na své posluchače naléhal, aby použili svoji vynalézavost k vypracování nového, daleko rovnějšího systému.

„Zůstává ještě splnit naléhavou potřebu globálního plánu, který vytvoří nové nebo regeneruje existující instituce, zvláště instituce globální vlády a pomůže vybudovat nové pletivo mezinárodních vztahů pro k prosazování integrálního lidského rozvoje všech lidí,“ požadoval papež.

„To nezbytně znamená, že dát chudším a méně rozvinutým národům silný podíl na rozhodování a zařídit jim přístup k mezinárodnímu trhu,“ řekl, stejně jako odpuštění dluhů a „přístup k vakcínám, zdravotnictví, vzdělání a pracovním místům.“

„Kvůli tomu zvláště potřebujeme spravedlivě financovanou vakcínovou solidaritu, neboť nemůžeme dovolit, aby měl zákon volného trhu přednost před zákonem lásky a zdraví pro všechny,“ řekl.

František svůj dopis uzavřel vyjádřením naděje v budoucnost, „v níž finance slouží obecnému blahu, kde ti zranitelní a ustrčení budou stěžejní a kde se pečuje i o náš společný domov zemi.“

ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

THOMAS D. WILLIAMS, PH.D.

8 Apr 2021

Zdroj:  https://www.breitbart.com/environment/2021/04/08/pope-francis-says-global-north-owes-ecological-debt-to-global-south/

0 0 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments