Papež František říká už jen to, že islám existuje s ‚povolením‘ od Boha

NWO, Okultní spolky

Papež František ve středu vycouval ze svého předchozího prohlášení, že pluralita náboženství je Boží „vůlí“, když říká, že ve skutečnosti Bůh existenci mnoha náboženství jen povoluje.

Papež František ve společném prohlášení s velkým imámem Al-Azhar Ahmad Al-Tayyebem v únoru řekl, že pluralita a diverzita náboženství „je vůlí Boha a Jeho moudrosti,“ stejně tak, jako si Bůh přeje pluralitu barev, pohlaví, ras a jazyků.

Toto prohlášení z Abu Dhabi vyvolalo vlnu kritiky katolických teologů, kteří trvali na tom, že takovéto prohlášení vypadá, že naznačuje, že Bůh buď aktivně chce chybování, nebo že všechna náboženství jsou si vzájemně rovnými cestami k Bohu. Existence rozmanitosti barev, ras a jazyků v lidstvu je velice odlišná od rozmanitosti vzájemně si odporujících tvrzení o identitě Boha a o způsobech jednání.

Např. otec Thomas Weinandy, bývalý šéf amerického biskupského úřadu doktríny, řekl, že toto prohlášení shledal jako znepokojivé, neboť jde o zjevné snížení Ježíše Krista na jen jednoho z dalších guru nebo z náboženských vůdců.

„To, co jsem shledal jako velice smutné a skandálně trapné,“ řekl otec Weinandy Lifesite News, „je to, že během toho všeho byl zurážen Ježíš. Ten byl redukován na úroveň nějakého Buddhy nebo Mohammeda, ač je to ve skutečnosti milovaný Mesiášský Syn samotného Otce, ten, který Otce velice potěšil.“

„Jedinými náboženstvími, která byla pozitivně Boží vůlí, jsou Judaismus a Křesťanství, neboť on sám tato náboženství založil svými vlastními pozitivními božskými činnostmi a zjevením,“ řekl Weinandy.

Podle mnoha učenců se islám dává za příklad náboženství zrozeného z hereze od Křesťanství a z perverze Křesťanství – a bylo by divné, kdyby si sám Bůh přímo takovou herezi, jak byla proklamována, přál.

Během sérií nezaprotokolovaných poznámek se ve středu papež pokoušel objasnit, že tím, co je opravdu Boží vůlí, je bratrství mezi všemi lidmi, přičemž on pluralitu náboženství jen povoluje.

„Někteří se však mohou divit: proč se ten papež vydává na návštěvu k muslimům, a ne jen ke katolíkům? Proč je vlastně tolik náboženství? Jak je to možné, že existuje tolika náboženství?“ řekl František.

„Spolu s muslimy jsme potomci stejného Otce, tj. Abrahama. Proč tedy Bůh dovoluje, aby tu bylo tolika náboženství? Bůh to chtěl povolit. Skolastičtí teologové mluví o Boží voluntas permissiva (svolné vůli). On tuto realitu povolit chtěl, aby tu bylo tolika náboženství,“ řekl.

„Některá jsou zrozena z kultury, ale i ta vždy vzhlíží k nebesům, i ta vzhlíží k Bohu,“ řekl. „Avšak to, co Bůh chce, je bratrství mezi námi a konkrétně – to byl důvod k oné cestě – k muslimům, k našim bratrům a sestrám, k dětem Abrahama.“

„Nesmíme se nechat vyděsit tou odlišností: To Bůh to povolil,“ pokračoval papež. „Děsit by nás mělo, kdybychom nespolupracovali v bratrství, kdybychom nekráčeli společnou cestou životem.“

Ač je toto objasnění bezpochyby nápomocné, tak otec Weinandy naznačuje, že nezachází dost daleko.

„Problém je v tom, že je více než pravděpodobné, že velká většina médií a mnozí ostatní teologové a biskupové budou nadále interpretovat původní dokument tím způsobem, že stejně jako byl Boží vůlí Judaismus a Křesťanství, tak jsou jeho vůlí i ostatní náboženství – a tečka,“ řekl.

Otec Weinandy v roce 2017 publikoval důrazný dopis napsaný papeži Františkovi, v němž kritizoval „záměrně nejednoznačné“ učení tohoto pontifika, jeho opovržení konzervatismem a odpor ke konstruktivní kritice.

Weinandy tento dopis napsal jako veřejný kvůli tomu, jak říká, tento „vyjadřuje obavy mnoha dalších lidí, ne jen moje, běžných lidí, kteří za mnou přichází se svými otázkami a obavami.“

Otec Weinandy ve svém dopise uváděl pět bodů, které ilustrují tu „chronickou zmatenost“, která je pro Františkův pontifikát zjevně příznačná, jmenovitě záměrnou nejednoznačnost, opovržení doktrínou, jmenování neortodoxních biskupů, rozsévání rozkolů v církvi a nevraživost vůči kritice.

TONY GENTILE/AFP/Getty

THOMAS D. WILLIAMS, PH.D.

4 Apr 2019

Zdroj: https://www.breitbart.com/faith/2019/04/04/pope-francis-says-god-only-permits-islam-to-exist/

 

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments