Papež František přiznává: ‚Italské politiky nechápu‘

Evropská Unie, POLITIKA

Papež František v neděli řekl, že italskou politiku moc nechápe, ale varoval před těmi, kdo „zasévají nenávist a strach“, což byla jasná narážka na ministra vnitra Matteo Salviniho, vůdce strany Liga.

Když byl tázán na chování pana Salviniho a jeho používání katolických symbolů jako růženec a kříž při své kampani, tak papež řekl, že politici „by měli být poctiví a ne vést kampaň pod nepoctivými symboly, ani pomocí pomluv, očerňování nebo skandálů.“

Papež si však přitom dával pozor, aby nikoho nekritizoval přímo, ač své názory sděloval i tak jasně.

„Musím se přitom přiznat, že jsem ignorant: Já ty italské politiky nechápu,“ řekl během zodpovídání otázek na palubě papežského letadla při návratu z Rumunska do Říma. „Opravdu bych si to měl prostudovat, nechápu to totiž. Bylo by ode mne velice nemoudré, kdybych vyslovil názory na volební kampaň jedné z těch stran, aniž bych k tomu měl informace.“

Papež řekl, že aby lidé porozuměli jeho smýšlení o této záležitosti, tak by měli číst L’Osservatore Romano, které nazval „stranickými novinami“ Vatikánu.

„Ty já čtu a i pro vás by bylo dobré, kdybyste je četli, protože ty nabízí některé velice zajímavé klíče k pochopení věcí, a ty věci, které říkám já, jsou tam také,“ řekl.

A opravdu, den po posledních volbách do Europarlamentu vydal L’Osservatore Romanu na titulní stránce úvodník, který zlořečil onomu hnutí za suverenitu – které v těchto volbách urvalo velké úspěchy, zvláště pak v Itálii – jakožto něčemu, co je v naprostém rozporu s Evropou.

Šéfredaktor těchto novin, kterého si vybral sám papež František, řekl, že hlasování Italů bylo „reaktivní“ a motivované „strachem“, na což František při své nedělní tiskové konferenci narážel.

„Modlím se za všechny, aby Itálie mohla vykročit vpřed tak, aby Italové byli jednotní a dodržovali své závazky,“ pokračoval František.

Politici až příliš často zasévají nenávist a strach, řekl, a „to je strašné.“

„Politik by nikdy neměl zasévat nenávist a strach, jen naději,“ řekl. „Dožadovat se politiky je správné, ale s nadějí. Protože k té on musí zemi vést a ne lidi strašit.“

Papež často zlořečit určitému strašení, např. strašení migranty, zatímco propagoval jiné druhy děsu, např. hrůzu k apokalyptické „klimatické krize“ a ze zla mezinárodních financí.

Zrovna před týdnem papež vykresloval děsivý obrázek globální klimatické nouze, kdy říkal, že lidské bytosti musí „svoji cestu zkorigovat, než bude příliš pozdě.“

„Po celém světě vidíme vlny veder, sucha, lesní požáry, záplavy a jiné extrémní meteorologické události, vzestup hladin moří, objevující se epidemie a jiné problémy, které jsou jen chmurnou předzvěstí daleko horších věcí, které teprve přijdou, pokud nebudeme naléhavě jednat,“ řekl papež skupině vůdců shromážděných 27. května ve Vatikánu.

„Čas je přitom kriticky důležitý,“ řekl papež tomuto shromáždění. „Vy jste tu dnes proto, abyste reagovali nápravou na tuto hlubokou krizi způsobenou zmateností, v níž svůj morální žebříček hodnot zaměňujeme finančním žebříčkem. Jste tu proto, abyste pomohli tuto krizi, která vede svět ke katastrofě, zastavit.“

V papežově mysli tedy zjevně má „politika strachu“ u některých záležitostí své místo, ale ne u jiných.

FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images

THOMAS D. WILLIAMS, PH.D.

3 Jun 2019

Články o tomto vyjádření vatikánských novin i samotného papeže k dané záležitosti z minulosti:

Suverenita je podle vatikánských novin v naprostém rozporu s Evropou

Papež František dává Švédsko za příklad úspěšného imigračního modelu

Salvini po zprávách o švédských oblastech pod kontrolou migrantů říká, že z Itálie žádná ‚Eurabia‘ nebude

Katolické noviny: Ty zisky populistů znamenají pro EU hrozbu vytvoření nové ‚ideologické železné opony‘

Papež František zlořečí „nehorázným požadavkům po nadměrné suverenitě“

 

Zdroj: https://www.breitbart.com/faith/2019/06/03/pope-francis-confesses-i-dont-understand-italian-politics/

0 0 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments