Manipulátoři manipulují: Prohlášení Víta Jedličky o vynutitelnosti zavedení eura v České republice čistě z vůle Bruselu je pravdivé. Odhalení webu Manipulátoři, že jde o dezinformaci, odhaluje spíš Manipulátory

Náš web a spolky a osoby s ním spjaté se občas stávají oblíbeným terčem odhalovatelů tzv. hoaxů a těch dnes proslulých „fake news“. Tak např. zdejší občasné informace o nesmyslnosti pavědy […]

Reformy.cz v médiích

Do mediální vystoupení nepočítáme to, že naše články pravidelně přebírají desítky spřízněných internetových portálů. Nepočítáme také to, že se některá videa s Nigelem Faragem nebo z Parlamentu EU, proženou značnou […]