Otevřená výzva výboru Akce D.O.S.T. adresovaná Židovské obci v Praze

Nezařazené

Jak informoval zpravodajský server ČTK České noviny.cz v článku „Židovská obec vloni evidovala 47 antisemitských incidentů“ (Židovská obec vloni evidovala 47 antisemitských incidentů), uspořádal 13. dubna předseda Židovské obce v Praze František Bányai tiskovou konferenci, na níž mimo jiné zveřejnil „Zprávu o stavu antisemitismu v ČR za rok 2010“. V obou zmíněných materiálech se vyskytují tvrzení, která jsou hrubě zavádějící a z řady důvodů je nemůžeme přejít mlčením.

V článku samotném je jmenovitě zmíněna iniciativa D.O.S.T. jako „poměrně nebezpečný fenomén, jejíž petice a prohlášení jsou prostředkem pro prosazování neofašistických, šovinistických a xenofobních tendecí.“ Výše zmíněná oficiální „Zpráva“ k tomu pak ještě dodává: „Přesto, že iniciativa D.O.S.T. existuje v ČR již čtyři roky, chápeme ji jako poměrně nebezpečný fenomén, nejen pro české Židy, ale pro celý demokratický vývoj ČR.“

Výbor Akce D.O.S.T. je dalek toho, aby doporučoval neřkuli předepisoval komukoli, jak má „chápat“ ten který fenomén. Na druhou stranu doufáme, že Židovská obec alespoň ex post pochopí, že nemůže bez hodnověrných a srozumitelných důkazů připisovat veřejně neofašismus, šovinismus či xenofobii komu si zrovna zamane. Stejně jako je nepřípustné, aby Židovská obec bez důkazů veřejně šířila svou domněnku, že „iniciativa D.O.S.T. je nebezpečná nejen pro Židy, nýbrž i pro celý demokratický vývoj v naší zemi“ a že „je potřeba tento nenápadný proud šíření extremismu bedlivě sledovat.“

Obracíme se proto touto veřejnou výzvou na vedení Židovské obce v Praze s naléhavým požadavkem, aby nejpozději do pátku 6. května 2011 na tiskové konferenci k tomu účelu svolané veřejně odvolalo

a) své hodnocení, že petice D.O.S.T. slouží k prosazování neofašistických, šovinistických a xenofobních tendencí ve vysoké politice a ve veřejném prostoru,

b) svůj výrok, že iniciativu D.O.S.T. chápe jako poměrně nebezpečný fenomén nejen pro české Židy, ale pro celý demokratický vývoj.

Takováto veřejně šířená zlovolná, nepodložená, ba lživá a vpravdě extremistická tvrzení, hodnocení a „chápání“ totiž hrubě poškozují pověst iniciativy D.O.S.T. a dotýkají se cti signatářů Manifestu D.O.S.T. a členů výboru Akce D.O.S.T.

A jsou skutečným nebezpečím pro demokracii v naší zemi. Začneme proto tyto zatím nenápadné proudy šíření extremismu bedlivě sledovat a vyhodnocovat.

V Praze 27. dubna 2011

Ladislav Bátora, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda; František Červenka, tajemník

Pozn. EUportal.cz:  Nechť pan František Bányai doloží svá tvrzení a ukáže byť jen na jednu protižidovskou akci či protižidovské prohlášení (či neofašistické či šovinistickéú Akce D.O.S.T. Nic takového samozřejmě nenalezne. Na debatách Akce D.O.S.T. se do diskuse také často zapojuje například Alexander Tomský, jemuž řada příbuzných díky židovskému původu zemřela v koncentračních táborech.

Kam dál?

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments