OSN naléhá na vlády, aby propustily ilegální migranty a poskytly jim přístup ke zdravotní péči a bydlení

Mezinárodní konflikty, NWO

Spojené národy (OSN) naléhají na země celého světa, aby v reakci na pandemii čínského koronaviru vypustily ilegální migranty z detenčních zařízení s tím, že zdůraznily nutnost kroků, jimiž se jim poskytne přístup „k zdravotní péči, bydlení a k dalším službám.“

OSN, jejíž orgán Světová zdravotní organizace (WHO) je teď středem pozornosti kvůli laxnímu přístupu k čínské Komunistické straně (CCP), teď na sebe asi láká další vlnu kritiky, jelikož této pandemie využívá k protlačování otevřených hranic, když zdůrazňuje „odpovědnost“ států stanovenou ustanoveními Globálního paktu o migraci, jakou jim vymezuje.

„Včera Síť Spojených národů o migraci vydala naléhavě potřebná praktická doporučení s pokyny pro státy a pro zainteresované k prevenci COVID-19 a k plnění povinností států v kontextu imigrace a zadržování ilegálních imigrantů,“ oznámila v oficiálním tiskovém prohlášení Migrační agentura OSN čili Organizace pro migraci (IOM).

„Tyto pokyny zdůrazňují kroky, které několik vlád už pokrokově přijalo, takže rychle vypustily migranty ze zádržných zařízení a poskytly jim přístup ke zdravotní péči, bydlení a k dalším službám bez ohledu na imigrační status nezákonných příchozích,“ pokračovalo to ve chvále.

„Síťová pracovní skupina o alternativách k zadržování, jejíhož vedení se účastní UNICEF, UNHCR a Mezinárodní detenční koalice vypracovala tyto směrnice v partnerství mezi agenturami OSN a občanskou společností… Tato Síť státy vyzývá, aby zavedly moratorium na použití zadržování imigrantů; aby rozvinuly a realizovaly pečovatelské na komunitách založené alternativy, takže aby všechny ty migranty v detenci vypustily do těch alternativ,“ když dodává, ilegální cizinci by se měli zadržovat jedině jako „poslední možnost“.

OSN a její pobočné agentury, které jsou k tomuto druhu aktivismu financovány ohromnými poplatky a dobrovolnými příspěvky z členských zemí – přičemž země jako Spojené státy a Velká Británie jsou v tom zastoupeny značně nad-proporcionálně.

Ale stejně tak jako pokrokoví aktivisté a progresivní liberální politici tlačící na propuštění ilegálních cizinců a vězňů, tak i globální byrokracie opomněla vysvětlit, proč je to pro kontrolu koronaviru lepší, když se kriminálníci z vězení a migranti vypustí do běžné populace, místo aby se drželi v detenci – kde je nižší pravděpodobnost, že se vzájemně infikují, ale je vyšší pravděpodobnost, že se značně infikují od veřejnosti.

Poznámky OSN v jeho tiskovém prohlášení, že „státům připomínají jejich závazky v Globálním paktu o bezpečné, řádné a pravidelné migraci, aby se upřednostnily alternativy k zadržování migrantů pomocí detencí jako opatření poslední možnosti a aby pracovalo na ukončení zadržování imigrujících dětí,“ což už leckoho vyděsilo až tak, že řada vlád ten pakt odmítla podepsat (mezi nimi i ČR).

Mezi takové patří i Trumpova administrativa ve Spojených státech, vláda Austrálie a mnohé populistické nebo populismem ovlivněné vlády v zemích jako Rakousko, Maďarsko a Polsko, které se domnívají, že „právní rámec“ stanovený v tomto údajně „nezávazném“ paktu by vedl k aktivismu využívajícímu právních bitev a dalších mechanismů k vnucování politiky otevřených hranic zadními vrátky.

Drew Angerer/Getty Images

JACK MONTGOMERY

30 Apr 2020

Zdroj: https://www.breitbart.com/europe/2020/04/30/un-urges-govts-release-illegal-migrants-provide-access-healthcare-housing/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments