Orbán promlouvá proti „impériu EU“

Evropská Unie, POLITIKA

Evropský lid by měl „vnímat a chápat, že Evropa bez své křesťanské kultury nebude mít už žádný svobodný život,“ řekl ministerský předseda Viktor Orbán během státní oslavy výročí Maďarské revoluce 1848 před budapešťským Národním muzeem.

„Pokud neuchráníme svou křesťanskou kulturu, tak Evropu ztratíme a Evropa už Evropanům patřit nebude,“ tvrdil Orbán. Dodal, že křesťanství bylo stejně důležité i pro osvobození Maďarska a varoval, že „v tom liberálním impériu všichni svou svobodu ztratíme. Nikdo nemůže být svobodný, když jsou lidé poddanými impéria, místo aby byli dětmi národa. Eurokraté budou šťastni až teprve, až budou moci rozhodovat po svém o osudech přivlastněných národů a o jejich přisvojené budoucnosti,“ dodal Orbán. Ideál svobody „je v křesťanství zakořeněn, protože všichni lidé a všechny národy jsou si před Bohem rovny,“ řekl tento ministerský předseda.

Orbán uvítal polskou účast na těchto oslavách a řekl, že „bez Polska by Maďarsko nebylo svobodné a Evropu by nešlo znovu sjednotit. Když z Bruselu útočili na Polsko, tak útočili na celou střední Evropu, včetně nás Maďarů. Naším poselství pro budovatele impéria usilující o ještě větší zastínění střední Evropy zní, že budou vždy muset počítat s Maďarsko-Polským svazkem,“ řekl.

„Každý rok obnovujeme svou přísahu Bohu, že budeme trvat na svobodě a odmítat podmanění; tato společná národní přísaha znamená, že každý Maďar bude stát po boku ostatních Maďarů a Maďaři budou stát za Maďarskem,“ řekl Orbán.

Co se týče Evropy, volal tento ministerský předseda po „silných národních státech a po nových silných vůdcích,“ kteří „budou všude nápomocni, místo aby všude vytvářeli problémy. Chceme nový začátek, abychom už zastavili ten evropský úpadek a skoncovali s tou noční můrou spojených států Evropských,“ řekl.

Pro Maďary není „svoboda cílem, nýbrž je cestou jak dosahovat svých cílů,“ řekl Orbán a tvrdil, že „chce ty prosté věci úplně stejně jako v roce 1848: svoji vlastní vlast, dobré sousedy, manželství plné porozumění s milující rodinou a práci, která je smysluplná a přináší ovoce,“ řekl Orbán. „Pro nás není svoboda nějaká abstraktní idea, nýbrž život sám; dýchající, proudící a bušící v srdci,“ dodal.

„Nadcházející roky prokáží, že my, Maďaři, tu nejsme jen proto, abychom se životem protrpěli, nýbrž abychom mu dali smysl,“ řekl ministerský předseda, když svou řeč uzavřel zvoláním: „Maďarsko v první řadě, Bůh nade vším, Maďarsko vpřed, Maďaři vpřed.“

Poláci a Maďaři opětovně bojují společně za společnou budoucnost a „podporují spravedlnost, solidaritu a rovná práva stejně, jako tomu bylo v letech 1848-49,“ řekl polský ministerský předseda Meteusz Morawiecki. Uvedl, že tyto dva národy jsou přáteli po celé tisíciletí a společně při několika příležitostech bojovali za svobodu. „I teď bojujeme za lepší Maďarsko a lepší Polsko a za lepší Evropu. Za všechny, kteří věří v Evropu národů, která bude sloužit obyčejnému člověku místo těch elit,“ řekl.

By Hungary Journal 16 March 2019

Zdroj: https://voiceofeurope.com/2019/03/orban-speaks-against-the-eu-empire/

 

0 0 vote
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments