Kdy to současným elitám bouchne do tváře?

Korupce renezanční církve spustila reformaci, což následně vyvolalo protireformaci jak mezi reformisty, tak zanícenějšími katolíky. Kulturní excesy a ekonomickou nevázanost bouřlivých dvacátých let vystřídaly chmurné, zasmušilé a bídy plné roky … Pokračování textu Kdy to současným elitám bouchne do tváře?