Italská psycholožka navrhuje léčbu elektrickými šoky k odstranění předsudků

TECHNOLOGIE

ROME — Italská psycholožka navrhla jak u lidí napravovat nevědomé předsudky a stereotypy tím, že se určité části mozku vystaví elektrickým a magnetickým impulsům.

Výzkumníci se v posledních 20 letech snažili u lidí měnit jejich etnické a rasové stereotypy a předsudky poskytováním informací, které tyto předsudky vyvracely, píše Maddalena Marini, avšak tyto intervence, ač v jisté míře účinné, měly jen částečné výsledky, a to hlavně co se týče trvanlivosti.

Postdoktorandská výzkumnice v italském Technologickém institutu (IIT) Marini říká, že tyto stereotypy jsou tak do lidské mysli vrostlé, že „jediným způsobem, jak je změnit, je změnit biologický mechanismus mozku odpovědný za generování a kontrolu těchto stereotypů.“

Aby se toho dosáhlo, navrhuje Marini použití „technik neinvazivní stimulace mozku,“ které modulují mechanismy, jejichž prostřednictvím mozek reguluje naše chování,“ zaváděním trans-kraniálních elektrických nebo magnetických proudů.

Studie nám umožnily, abychom definovali síť mozkových regionů běžně zapojených do těchto procesů, což nám ukazuje, že „zvýšením či snížení aktivity v některých z těchto oblastí je možné omezovat sílu podvědomých stereotypů,“ píše, „jako jsou předsudky vedoucí k asociacím teroristických činů s arabským původem.“

Než Marini nastoupila na IIT, byla postdoktorandskou asistentkou Harvard University (mezi lety 2012 až 2017) a letos vedla TEDx rozhovory o eliminaci genderové zaujatosti v italském Janově.

Vědecký výzkum „ukázal, že naše mysl obsahuje stereotypy a předsudky, které jsou spojeny s různými sociálními charakteristikami jednotlivců, jako je např. etnikum, barva kůže, váha, pohlaví, věk, sexuální, politická nebo náboženská orientace, invalidita a fyzické či duševní postižení,“ tvrdí.

Píše:

Ač je naše moderní společnost osídlena lidmi náležejícími k různým kulturám, tak „v naší mysli se stále odráží stopy evolučního dědictví, kdy lidské bytosti žily v malých skupinách skládajících se z lidí s podobnými genetickými a sociálními charakteristikami, což nás pořád vede k upřednostňování lidí, kteří jsou nám sociálně a kulturně ‚podobní‘, před těmi, kteří ‚se od nás liší‘.“

Marini neuvádí, zda si myslí, že by léčení proti předsudkům a stereotypům mělo být přísně dobrovolné nebo v některých případech povinné. Naznačuje, že lidé sami nejsou své předsudky schopni odstranit – nebo ani rozpoznat.

„Rovnost je základním právem každého občana a povinností naší společnosti,“ prohlašuje. „Rovné příležitosti nejsou jen nepostradatelnou vlastností demokratické společnosti, ale také jsou kriticky důležitým základem pro inovativnost národů, jejich ekonomiku a obecný blahobyt.“

FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images

THOMAS D. WILLIAMS, PH.D.

19 Aug 2019

Zdroj: https://www.breitbart.com/europe/2019/08/19/italian-psychologist-proposes-electric-shock-treatment-to-eliminate-prejudices/

Sdílejte přátelům

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Já veterán
10 měsíců před

Ta nepotřebuje elektro výplach, ta je zralá na lobotomii 🙂