Globální klima a klimakterium poslankyně mají k sobě dost blízko

Nezařazené

Francouzská poslankyně v EP za Zelené Nicole Kiil-Nielsen navrhuje, aby se boje proti globálnímu oteplování účastnilo na základě povinné 40% kvóty více žen, než doposud. Když prý při boji proti klimatickým změnám vezmeme v úvahu otázku rovnosti pohlaví, můžeme bojovat proti diskriminaci a zároveň vytvořit efektivnější řešení pro životní prostředí. Při pohromách zaviněných globálním oteplováním mají prý ženy až 14krát vyšší pravděpodobnost, že zemřou, než muži, a proto by měly mít ženy také větší podíl na boji proti globálnímu oteplování. Dnes budou v Evropském parlamentu hlasovat o zprávě, která má zřejmě výrazně pomoci globální oteplování zarazit.

Nicole_Kiil_Nielsen.png„Dám vám svůj oblíbený příklad. V Tanzanii, v okrese Kilombero se jedna nevládní organizace pustila do kopání studny pro místní vesnici. Studna ale po dvou letech vyschla. Dodatečně jsme zjistili, že se o kopání studny radili pouze s tamními muži. Pro vodu ale chodí ženy, a tak lépe vědí, kde kopat. Když organizace pochopila svou chybu a studnu vykopala na místě, které určily ženy, studna už nevyschla,“ říká k tomu všemu paní poslankyně.

Můj dosavadní postoj k vlivu člověka na globální oteplování, kvótám a umělé rovnosti by paní poslankyně jistě označila za zpátečnický a naprosto neodpovídající potřebám lidstva, které čelí tolika výzvám k řešení. „Takové uvažování je ale zastaralé a neefektivní. V současnosti jsou naopak otázky změny klimatu a spravedlnosti a rovnosti pro ženy neoddělitelně spojeny,“ uvádí v rozhovoru.

Poslanci dnes budou jednat a hlasovat o dokumentu, ve kterém se mimo jiné píše, že Evropský parlament uznává, že změna klimatu má vedle dalších katastrofických dopadů také vliv na zhoršování diskriminace na základě pohlaví, zdůrazňuje, že odvrátit nebezpečné změny klimatu musí být nejvyšší prioritou EU jak ve vnitřní, tak ve vnější politice. Nebo že vyzývá Komisi a členské státy, aby na všech rozhodovacích úrovních začlenily cíl rovnosti žen a mužů a genderové spravedlnosti do politik, akčních plánů a dalších opatření souvisejících s udržitelným rozvojem, rizikem katastrof a změnou klimatu, a to prostřednictvím systematických genderových analýz, zavedením ukazatelů a měřítek zachycujících situaci týkající se rovnosti žen a mužů a vytvářením praktických nástrojů. Rároveň EP vítá zvyšující se povědomí o genderovém aspektu změny klimatu na jednáních o klimatu na vysoké úrovni a související intervence významných činitelů; zdůrazňuje však, že je třeba přijímat konkrétní kroky k začlenění většího počtu žen do diplomatických jednání EU o klimatu na všech úrovních rozhodování, a zejména do jednání o změně klimatu, a to prostřednictvím zavedení 40% a vyšších kvót v delegacích. Jo, když bojovat, tak pořádně.

Klimakterium je období vyhasínání pohlavního cyklu ženy. Když se klimakterium ženy spojí s politickou funkcí v Evropském parlamentu, která má moc ovlivňovat peníze na boj s oteplováním skrze příklad z okresu Kilombero někde v Tanzanii, je to tragédie. Obávám se, že místo spojení změny klimatu se zelenou spravedlností a rovností žen zde dochází ke spojení klimatu a klimakteria paní poslankyně. U něj většinou také létají teploty nahoru a dolů a vliv člověka je na tento zcela přirozený přírodní jen stejný, jako vliv člověka na dobu ledovou.

Sakra, kromě zvrhlého xenofoba, rasisty, antievropana a tmáře obecně (v očích nikoli mých, ale všech těch budovatelů světlých zítřků), budu asi taky šovinista. A jestli ne, tak ho ze mě Evropský parlament brzo udělá.

František Matějka vyšlo na blog.idnes.cz

Kam dál:

Sdílejte přátelům

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
188 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments