Finská poslankyně vyšetřována pro „nenávistný zločin“ za vystavení verše z Bible na Facebook

LGBTQI, MULTIKULTURALISMUS

Finská policie vyšetřuje křesťanskou poslankyni za údajný ‚nenávistný zločin‘ poté, co na Facebooku zveřejnila snímek verše z Bible, pod nímž se ptala, proč se národní Evangelická luteránská církev účastní akcí LGBT hrdosti?

Päivi Räsänen, poslankyně parlamentu za Křesťanské demokraty a bývalá finská ministryně vnitra, kritizovala na sociálních médiích Evangelickou luteránskou církev Finska (ECLF) za její účast na červnovém týdnu oslav gay pride v Helsinkách, hlásí Fox News.

„Jak je základ učení této církve, tj. Bible, v souladu s povyšováním hříchů a hanby na důvody k hrdosti?“ napsala do příspěvku Räsänem spolu se snímkem Římanům 1:24-27. Viz český překlad dané pasáže Bible.

— Scestí bezbožnosti

18  Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. 19  Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. 20  Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 21  Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. 22  Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: 23  zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. 24  Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; 25  vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. 26  Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený 27  a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. 28  Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. 29  Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, 30  pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, 31  nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. 32  Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

© 2001 Česká biblická společnost

Tyto verše charakterizují homosexualitu jako ‚hříšnou‘, ‚hanebnou‘ a ‚nepřirozenou‘.

Takovýto mohlo by se zdát nevinný příspěvek, ale přiměl Finskou policii, aby zahájila trestní vyšetřování Räsän kvůli obvinění z podněcování nenávisti proti sexuálním a genderovým menšinám.

„Vyšetřování ještě neskončilo. Policie o tomto vyšetřování poskytne další údaje, až bude hotové nebo předané prokurátorovi, aby tato obvinění uvážil pro trestní žalobu,“ řekl Helsinki Times důstojník Helsinského policejního oddělení, který na toto vyšetřování dohlíží.

Räsänen v reakci na širokou kritiku řekla, že kritizovala vedení této církve, nikoliv homosexuální lidi, a že bude-li toto vyšetřování pokračovat, tak bude mít na společnost v zemi „mrazivý účinek“.

„Vypadá to, jako by v mé zemi teď, když LGBT komunita vyšla na veřejnost, se většina křesťanů začala se svým přesvědčením skrývat a uzavírat se do sebe,“ řekla.

V srpnu se Räsänen uchýlila na Twitter s příspěvkem: „Nemám obavy sama o sebe, jelikož si myslím, že nakonec se to k prokurátorovi nedostane. Dělá mi ale starosti situace, kdy citace Bible začne být považována za byť i jen ‚trochu‘ ilegální. Doufám, že to nepovede k cenzuře mezi křesťany. Římanům 1:24-27.“

Räsänen se tak zařadila ke dvěma dalším finským politikům – k sociálnímu demokratovi Husseinovi Al-Taeemu a k Juha Mäenpää ze Strany Finů – kteří jsou v současnosti vyšetřováni za komentáře podněcující k ‚rasismu‘.

By Arthur Lyons 7 September 2019

Zdroj:  https://voiceofeurope.com/2019/09/finland-mp-under-hate-crime-investigation-for-posting-a-bible-verse-on-facebook/

0 0 votes
Article Rating

Sdílejte přátelům

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Josef
2 let před

Bible toto jednání předpovídá.
Prostě se vyplňují její proroctví.
Svět se bude víc a víc ponořovat do zlého a Bibli spolu s těmi co její slova berou vážně pronásledovat.
Příchod mesiáše se blíží každým dnem…
Pokání je dobrý počin…

Payaka
2 let před

Je neskutečné, že sdílení veršů z Bible ne považováno za zločin