Drsné video: Evropský stabilizační mechanismus (euroval): Smlouva dluhů

Nezařazené


Čelí Evropská unie a její jednotná měna krizi? Co můžeme a máme udělat? EU plánuje novou smlouvu zvanou Evropský stabilizační mechanismus, zkráceně ESM. Smlouvu dluhů. Poslanci mají přístup k návrhu této smlouvy.

Schválený základní kapitál bude 700 miliard eur.
Otázka.
Proč 700 miliard? Kde se to číslo vzalo? A kým a na jakém základě bylo spočítáno?

Členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, do sedmi dnů od přijetí tohoto požadavku.
Otázka.
Vlastně nic. Tahle část je jasná. Pokud bude ESM potřebovat peníze, máme sedm dní na zaplacení.

Když vezmeme v úvahu běžné bankovní procesy, znamená to, že máme čtyři dny na vypsání šeku. Ale co znamená to “neodvolatelně a bezpodmínečně”? Co když budeme mít nový parlament; takový, který nesouhlasí s přesunem peněz so ESM? Musíme platit i tak?

Rada guvernérů může rozhodnout o změně schváleného kapitálu a změnit odpovídajícím způsobem článek 8.
Otázka.
Prosím? 700 miliard je teprve začátek? ESM si může navyšovat svůj fond jakkoliv chce, kdykoliv chce? A my bychom pak byli podle článku 9 neodvolatelně a bezpodmínečně povinni zaplatit?

ESM má plnou právní kompetenci zahájit právní řízení. ESM, jeho majetek, financování a aktiva požívají imunity vůči všem formám soudního procesu.
Otázka.
Takže ESM nás může zažalovat, ale my ho u soudu žalovat nesmíme?

Majetek, financování a aktiva ESM požívají imunity vůči prohlídce, záběru, konfiskaci, vyvlastnění, nebo jiné formě exekuce, odebrání nebo zabavení exekutivním, soudním, správním nebo legislativním aktem.
Otázka.
Imunitou vůči soudním procesům jsme se zabývali v minulém bodě, ale tohle znamená, že ani naše vlády, ani naše parlamenty, ani naše demokratické zákony nemají žádný efekt na ESM? To je pěkně mocná smlouva!

Guvernéři, zástupci guvernérů, ředitelé, zástupci ředitelů, výkonný ředitel a zaměstnanci jsou imunní vůči právním procesům proti aktům, které vykonali a požívají nedotknutelnosti v souvislosti se svými oficiálními smlouvami a dokumenty.
Otázka.
Takže kdokoliv zúčastněný v ESM je v klidu a teple? Nemůžou být hnáni k odpovědnosti kvůli ničemu? A znamená ta nedotknutelnost jejich dokumentů, že je nemůžeme zničit, nebo že ani nemůžeme vidět, co se v nich píše?

Tato smlouva zakládá novou mezivládní organizaci, které jsme povinni předat neomezená aktiva do sedmi dnů, pokud si to vyžádá.

Organizaci, která nás může žalovat, ale sama je imunní vůči všem formám stíhání a jejíž manažeři si užívají stejné imunity.

Nejsou žádní nezávislí kontroloři a žádné existující zákony se na ně nevztahují?

Vlády se nemohou bránit?

Evropské národní rozpočty v rukou jedné jediné nevolené mezivládní organizace?

Tohle je budoucnost Evropy?

Tohle je nová EU? Evropa postrádající svrchované demokracie?

Tohle chcete?
Pokud tohle NECHCETE, pošlete dopis, email nebo zavolejte svému poslanci. Protestovat je vaše právo!

Zdroj: euroseptik.cz

Mělo by vás zajímat:
Dokument uniklý ze Senátu potvrzuje obavy Svobodných

V další části dokumentu autor tvrdí, že „Petr Mach nesprávně indikuje případný rozpočtový dopad“, avšak o dva odstavce dále připouští povinnost dodat dalších 310 miliard Kč v případě potřeby: „Konečný závazek České republiky pak bude činit cca 40 miliard korunsplaceného kapitálu (1,33 % reálného hrubého domácího produktu) a povinnost v případě potřeby dodat dalších cca 310 miliard korun (10,34 % reálného hrubého domácího produktu).“ Autor dokumentu dále uvádí, že skutečnost, že nějaká příští vláda bude vyzvána k proplacení záruk v objemu čtvrt bilionu korun je nepravděpodobná, byť ji nelze zcela vyloučit.

http://www.reformy.cz/zpravy/dokument-unikly-ze-senatu-potvrzuje-obavy-svobodnych/

Dobrá rada nad zlato: Jak vystoupit z EU (Petr Mach)

Vyšlo na vlastnihlavou.cz

Sdílejte přátelům

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments