Bude mít EU úřad pro lázeňství?

Nezařazené

Před časem se v Evropském parlamentu diskutovalo o návrhu rezoluce vyzývající k vytvoření Evropského úřadu pro lázeňství. Výzva tehdy přijata nebyla a takový úřad doposud Unie nemá, jeho případné ustavení by ale nemělo nikoho překvapit. EU má totiž vedle základních institucí desítky nejrůznějších úřadů, agentur a obdobných byrokratických struktur rozesetých na území řady členských států a často s velmi bizarním posláním, které se u různých orgánů často překrývá.

Pokud bychom dali dohromady budovy, ve kterých tyto orgány sídlí a jejich členy, resp. zaměstnance, vydalo by to na slušně velké město. Tato úvaha stála za přiloženým výtvarným dílkem, které si v plném rozlišení čtenáři mohou stáhnout zde.

Unijní úřady, agentury, penězovody

Zvídavý čtenář si může níže prostudovat seznam těchto orgánů, které se mi podařilo dohledat a vygooglovat si o nich vše potřebné, aby si sám udělal obrázek o jejich přínosech:

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Agentura pro evropský GNSS (GSA)

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Akademie evropského práva (ERA)

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Evropská agentura pro léčiva (EMA)

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (IT Agency)

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (FRONTEX)

Evropská agentura pro železnice – posilování bezpečnosti a kompatibility železničních systémů (ERA)

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Evropská investiční banka

Evropská jednotka pro justiční spolupráci (EUROJUST)

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

Evropská obranná agentura (EDA)

Evropská policejní akademie (CEPOL)

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV).

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský institut pro inovace a technologii (EIT)

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Evropský institut veřejné správy (EIPA)

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Evropský policejní úřad (EUROPOL)

Evropský poradní výbor v oblasti statistických informací

Evropský sociální fond

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Evropský výbor pro cenné papíry (ESC)

Evropský výbor pro systémová rizika

Evropský zemědělský orientační a záruční fond

Fond soudržnosti

Hospodářský a finanční výbor

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Politický a bezpečnostní výbor

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Satelitní středisko Evropské unie (EUSC)

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)

Úřad pro publikace

Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia (EUISS)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství

Veřejný ochránce práv

Výbor pro ekoznačku Evropské unie

Výbor pro Evropský výzkumný prostor (ERAC)

Výbor pro rybolov a akvakulturu

Výbor pro sociální ochranu

Výbor pro zaměstnanost

Výbor regionů

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERC)

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC)

Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Tomáš Břicháček je členem Svobodných vyšlo na blog.idnes.cz

Sdílejte přátelům

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments