Svobodní na svém plánu vystoupit z EU nic nemění

Nezařazené

Do redakce nám chodí celá řada emailů, v kterých se nás lidé ptají, co si myslíme o tom, že Svobodní ustoupili od svého plánu vystoupit z EU. Jedná se o lži šířené různými pseudoinformačními servery. Svobodní se pouze rozhodli, že to nebude hlavní téma komunikované v kampani. Místo toho byly jako hlavní téma na základě marketingového průzkumu vybrány euronesmyly.

Svobodní publikovali v rámci kapaně jednoduché vysvětlující video ohledně vystoupení z EU a vydali publikaci Odcizená Evropa:

Svobodní před eurovolbami dopilovali kapitolu svého programu o vystoupení z EU:

Svobodní považují stávající pokus o integraci evropských států za slepou uličku. Současný demokratický deficit (přesněji řečeno nedemokratické poměry) panující v Evropské unii není způsoben tím, že se nepovedlo uskutečnit dobré ideály, ale je úmyslným pokusem o odstranění tradičních evropských hodnot jako je svoboda, demokracie, důstojnost člověka, pluralita názorů, odpovědnost politiků občanům. Instituce jako je Evropský parlament nebo Evropská rada mají jediný cíl: aby tuto skutečnost zamaskovaly.

Zákonitým důsledkem systému, který byl navržen tak, aby byla odstraněna demokratická politická kontrola veřejného rozhodování, je obrovské množství zbytečných právních norem iniciovaných na úrovni EU, které jdou proti zdravému rozumu a proti zájmu občanů. Úředníci mnoha svými rozhodnutími o kvótách a regulacích přinášejí občanům náklady, které postupně z EU vytvořily stagnující a konkurenceneschopný region, který zaostává za světem.

EU prosazuje koncept tzv. vnitřního trhu, který je velmi vzdálen konceptu volného trhu. Vnitřní trh EU podléhá jednotné regulaci a je uzavřený do sebe.

Ve svém důsledku stávající směřování Unie nepřináší původně deklarované cíle – hospodářské sbližování mezi jednotlivými státy a odstraňování historických nevraživostí mezi národy Evropy. Právě naopak.

Skutečná reforma Unie není možná, protože samotné základy této evropské integrace byly špatně položeny a směřují ke stále těsnější unii.

Evropa potřebuje obrat k demokracii spočívající v návratu moci svrchovaným státům, se kterými se občané mohou identifikovat.

Svobodní odmítají názor, že Evropa musí být centralizovaná a unifikovaná, aby přežila dnešní ekonomickou, politickou a vojenskou konkurenci ve světě. Pravidla OECD a WTO poskytují dostatečný prostor pro hospodářskou spolupráci překračující hranice.

Svobodní si přejí zakládat bezpečnost České republiky a Evropy na kolektivní obraně v rámci Severoatlantické aliance. Nesouhlasí se snahami dát Evropské unii vojenský rozměr (v rámci Evropské obranné a bezpečnostní politiky), a koncipovat ji jako protiváhu Spojeným státům v bezpečnostním nebo politickém smyslu.

Pro Svobodné jsou základními a tradičními hodnotami evropské civilizace principy svobody, plurality a demokratického rozhodování. Jedině na nich lze založit pokojnou spolupráci evropských států. Svobodní jsou si jisti, že všechny pozitivní aspekty evropské spolupráce, které některý stát považuje za užitečné, lze nahradit smlouvami uzavřenými na principech dobrovolnosti.

Protože současný pokus o integraci v rámci EU, který způsobil stagnaci a neschopnost konkurence jejích členů, musí dříve či později selhat, je nutné minimalizovat nepříznivé důsledky pro Českou republiku v případě nekoordinované dezintegrace Unie. Je třeba připravovat jak včasné oddělení České republiky od Unie, tak i alternativní podobu spolupráce.

Proto Svobodní navrhují hlasování o vystoupení z Evropské unie a jednoznačně doporučují, aby Česká republika z EU vystoupila.

Následně je pro Svobodné východiskem dobrovolná spolupráce států, jak ji například můžeme vidět v základních dokumentech Evropského sdružení volného obchodu (ESVO, anglická zkratka EFTA). Princip dobrovolnosti v důsledku zabezpečí, aby kooperace probíhala tak, že je pro zúčastněné státy výhodná. Ke každé formě spolupráce se připojí pouze ty státy, které se pro to samy rozhodnou. Každý jednotlivý případ kooperace může kterýkoli stát zrušit odstoupením od příslušné smlouvy. Rozhodování v dobrovolném systému spolupráce je vždy založeno na principu konsensu a respektu ke svrchovanosti států.

EFTA není na rozdíl od EU založena na byrokracii, přerozdělování peněz a dotacích, na společné měně a na přehlasovávání jedněch druhými. Evropské sdružení volného obchodu je založeno na dobrovolné spolupráci, volném obchodu a volném cestování. Členství v EFTA automaticky znamená bezcelní obchod s desítkami zemí světa, s nimiž EFTA uzavřela dohody o volném obchodu. Přístup na trh EU by nám i nadále mohla zajišťovat smlouva o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Dlouhodobým cílem Svobodných je reforma EHP, která by minimalizovala vliv EU na legislativu EFTA.

Po vystoupení z EU se můžeme rozhodnout, jestli zůstat součástí tzv. Schengenského prostoru, který zajišťuje volný pohyb osob.

 

Sdílejte přátelům

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
30 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments