Ukrajina nasměrovaná ke katastrofě

Ukrajincům hrozí rozpoutání perfektní bouře. Ta bude v srdci Evropy. S fašistickou diktaturou. S masovým ožebračením. A s růstem drtivé sklíčenosti. Občanská válka. Potenciální ekonomický kolaps. Rozbité jaderné reaktory. Které se dost možná roztaví. […]