Dvě nabídky

Představme si, že bych pro vás měl dvě nabídky. První je jednoduchá: nechám vám vašich 1000 korun a dělejte si s nimi, co chcete. A druhá – dáte mi vašich 1000 […]