Prohlášení nezávislosti

Sledujte podobnost se současností. Přečtěte si zvýrazněné pasáže. V Kongresu čtvrtého července 1776. Jednomyslná deklarace třinácti spojených Států Amerických. Když se v běhu lidských životů stane pro některý národ nezbytným […]