Spontánní řád

poznámka redakce: Slovo spontánní pochází s latinského spontaneus: česky samovolný – tj. vycházející z přirozené reakce, bez jakéhokoliv vnějšího podnětu. Představte si, že jste politik. Podnikatel vám sdělí, že se […]

Proč jsou američtí vojáci v Ugandě? Sorosovy otisky v celé věci…

Sorosův vlastní Open Society Intitute je jedním ze pouze tří nevládních zakladatelů Globálního centra pro Odpovědnost chránit, doktríny která byla mnohokrát citována aktivisty volajícími po intervenci v Ugandě.
Sám Soros má velmi úzké vazby na ropné zájmy v Ugandě. Jeho organizace vedla snahy o údajné pozvenutí transparence v Ugandském ropném průmyslu, který je významně kontrolován vládou.