Korupce v EU a její důvody

Jedním z nejčastějších argumentů českých eurooptimistů pro rozšíření pravomoci Evropské unie je, že
„vyčistí ten náš zahnilý rybníček“, neboli zatočí s korupcí. Buď pevně věří v to, že čerta je nejlepší vyhnat
ďáblem, nebo zcela spoléhají na informace z našich médií, které o hříchu v Bruselu taktně mlčí. Ačkoliv je
problematika korupce v EU mnohem širší, já se zaměřím hlavně na příběh dvou lidí, kteří se nejvíce
zasloužili o její odhalování.